Kérdése van? Hívjon minket! (8:00-16:00): +36308946518
Akár hétvégén is (tulaj): +36205211189

Ingyen szállítás 10.000 Ft felett!

Blog

Fotópályázat 2023

2023.10.18 12:42
Fotópályázat 2023

FOTÓPÁLYÁZATATOT HIRDET A PECSÉTVIASZNYOMÓ

 

A Tóth Export Kft. 2023.10.19-án induló "FOTÓZZ 100.000 Forintért!" elnevezésű fotópályázatának menete és szabályzata

1. A pályázat és a szervező

A fotópályázat ( a továbbiakban "pályázat") szervezője és lebonyolíója a Tóth Export Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg.: Cg 13 09 199190, adószám: 26709967-2-13) 2117 Isaszeg, Március 15. u. 3. a továbbiakban: "Szervező / Adatkezelő".

Szervezőhöz az alábbi elérhetőségen fordulhat a pályázó.

E-mail: foto@pecsetviasznyomo.hu

A nyereményt a szervező biztosítja.

Jelen szabályzat a www.pecsetviasznyomo.hu címen érhető el.

A Pályázat során Szervező reklámokban hirdetheti a Játékot. A Játékkal kapcsolatosan jelen Játékszabályzat tekintendő teljes körű tájékoztatásnak. Az egyéb helyeken elhelyezett információk jelen Játékszabályzattól eltérő értelmezéséért Szervező mindennemű felelősségét kizárja.

 

2. Részvételi feltételek

A Játékban az a 18 éven felüli természetes személy vehet részt, aki Magyarországon tartózkodási- vagy lakóhellyel rendelkezik. A részvétel ingyenes. A pályázatban résztvevő személy a továbbiakban: „Játékos”. A Játékos a Nyereményjátékban való részvétellel elismeri, hogy teljes körűen megismerte a Játékszabályzatot és azt feltétel nélkül elfogadja. Amennyiben a Játékos jelen részvételi szabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem jogosult részt venni, illetve a Játékból automatikusan kizárásra kerül.

Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak törvényes képviselőjével együtt jogosult.

Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el.

 

Játékos csak saját maga készített fényképpel nevezhet. Internetről, más tulajdonában álló fénykép beküldése, szerkesztése TILOS! Azonnali kizárást jelent a játékból!

Játékos a fénykép beküldésével hozzájárul, hogy a Tóth Export Kft a továbbiakban szabadon felhasználhatja, módosíthatja a fényképet. Azt marketing és saját célra szabadon felhasználhaja a készítő megjelölése nélkül.

 

3. A játék leírása az alábbi: 

Játékosnak – amennyiben korábban még nem tette meg – be kell követnie és kedvelnie kell Szervező Facebook oldalát (https://www.facebook.com/pecsetviasznyomo)


Játékleírás:
- Küldj el nekünk maximum 3 darab, általad készített fotót, amin egy pecsétviasznyomó és/vagy annak nyomata szerepel. Bátran engedd szabadjára kreativitásod és szépérzéked! Mintaként csatolunk néhányat a saját képeinkből a Facebook oldalunkra. A játéknak NEM feltétele, hogy a fényképen a www.pecsetviasznyomo.hu oldalról vásárolt termék(ek) szerepeljenek!

-A megadott e-mail címre (foto@pecsetviasznyomo.hu) küldött képeket a Pecsétviasznyomó (https://www.facebook.com/pecsetviasznyomo)  Facebook oldalán fogjuk közzétenni a beérkezést követő 1-3 munkanapon belül.

-Gyűjts minél több like-ot a képedre/képeidre, de fontos, hogy a megosztásokon lévő like-ok nem számítanak, csak a Szervező Facebook oldalán közzétett képekre érkező reakciók számítanak! 

- A helyezettek a kapott reakciók száma alapján lesznek kihirdetve.
A legtöbb reakciót kapó fénykép készítője (Játékos) kapja az 1. helyezettnek járó nyereményt. 
2. helyezettnek járó nyereményt a 2. legtöbb reakciót kapó fénykép készítője kapja.
3. helyezettnek járó nyereményt a 3. legtöbb reakciót kapó fénykép készítője kapja.

- Egyenlő reakciószám esetén a Szervező fenntartja a jogot, hogy Szervező döntse el, számára melyik fénykép nyerte el jobban tetszését és ez alapján kerüljön kihirdetésre a helyezett. 


Fontos!
Egy Játékos csak 1x nyerhet! Így amennyiben egy Játékos több fényképe is helyezett lenne, úgy automatikusan csak a legjobb eredményt elérő fényképe vesz részt a játékban. A többi fényképe kizárásra kerül.

 

4. A játék időtartama és menete

A játék időtartama: 2023.11.19. 14:00 – 2023.12.10. 14:00

A Játék időtartamának kezdete előtt és befejezése után érkezett aktivitások érvénytelenek.

A nyeremény készpénzre nem váltható és át nem ruházható.

A játékosok által megadott adatok valódiságát a Szervezőnek jogában áll ellenőrizni. A nyertes személyének azonosításához és ellenőrzéséhez a Szervező kötelezheti a nyertest személyazonosságának igazolására.

Valótlan adatok közlése a játékos kizárását vonja maga után. Amennyiben a nyertes nem a levélben foglaltaknak megfelelően jár el, vagy a kért adatok közül egyet vagy többet (például adóazonosító jel) nem hajlandó a Szervező rendelkezésére bocsátani írásban, jogosulatlanná válhat nyereményére.

Nyertes kihirdetésének ideje: 2023. december 10. (vasárnap) 14:00 óra

Szervező a nyertest e-mailben értesíti a nyereményével kapcsolatosan a kihirdetést követő 48 órán belül.

A 72 óráig nem elérhető, illetve nem valós adatokat megadó Játékos a nyereményre való jogosultságát elveszti.

A nyertes nem jogosult a nyereményátvételére, ha:

  • § a játékra jelentkezésekor nem töltötte be a 18. életévét;
  • § az értesítő levélre 5 munkanapon belül nem válaszol;
  • § bármely okból nem lehet felvenni a nyertessel a kapcsolatot;
  • § egyértelműen bizonyítható, hogy több és/vagy hamis regisztrációval vett részt a Játékban, mellyel jogosulatlan előnyre tett szert;
  • § egyértelműen bizonyítható, hogy a Játék menetét/eredményét bármilyen módon szándékosan befolyásolni próbálja;
  • § jelen részvételi szabályzat bármely pontját megsérti.

 jelen Játékszabályzatot el nem fogadó, vagy annak bármely pontját megsértő Játékosok nem vehetnek részt a Játékban és a fotópályázatban. Amennyiben a Játékszabály megsértésére a nyeremény kihirdetée után derül fény, a szabálytalan Játékos akkor is elveszti jogát a nyeremény átvételére és a nyereményt köteles visszaszolgáltatni és minden egyéb tekintetben Szervezővel együttműködni.

A Szervező, valamint annak a Játékban részt vevő megbízottjai, ügynökségei, azok munkavállalói és Ptk. 685. b) pontban meghatározott közeli hozzátartozóit, illetve a Fotópályázat lebonyolításában részt vevő egyes közreműködők és azok hozzátartozói; továbbá egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő cégek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok a Ptk. 685. b) pontban meghatározott közeli hozzátartozói a Játékban nem vehetnek részt.

Részvételük esetén nyereményeiket nem kaphatják meg, ezek újra kiosztásra kerülnek. 

5.   Át nem vett nyeremények kiosztása.

Amennyiben a nyeremény nyertese nem fogadja el a nyereményt, vagy 5 napon belül nem jelez vissza írásban a nyeremény elfogadásával kapcsolatban, Szervező úgy tekinti, hogy lemondott nyereményéről.

6. A nyeremény

Szervező a Fotópályázat időtartama alatt (2023.10.18. és 2023.12.10. 14:00 között) beérkezett érvényes Pályázatokat a Fotópályázat zárása után összesíti és a Fotópályázat lezárását követően a fentebb megjelölt időpontban (2023.12.10.) kihirdeti a nyerteseket.

I.helyezett: 100.000 Forint értékű kupon*
II.helyezett: 50.000 Forint értékű kupon*
III.helyezett: 20.000 Forint érétkű kupon*

Különdíj: egyedi viasznyomó szett, melynek értéke 20.000 Forint.
A Különdíjast a Szervezők és az általuk meghatározott szubjektív szempontok (pl. kreativitás, stílus) szerint mérlegelnek és választják ki.

*A nyeremény a www.pecsetviasznyomo.hu oldalon vásárolható le 2024.06.10. 23:59 - ig.

7. A nyeremény átvétele


A nyereményeket a Játék Szervezője a Nyertes részére levásárolható online (elektronikus) kuponkód formájában biztosítja, melyet a www.pecsetviasznyomo.hu oldalon vásárolhat le 2024.06.10. 23:59 - ig.

8.   Felelősség kizárás

Az adatszolgáltatás hiányosságáért (névelírás, e-mail cím elírás, stb.), illetve az ezzel kapcsolatos, Játékost terhelő mulasztásért, az értesítési késedelemért a Szervező nem vállal felelősséget.

A Játékosok az általuk tévesen szolgáltatott adatokból, vagy a postafiókjuk levélfogadásra képtelen állapotából adódó valamennyi következményt maguk viselik. Az adatok helytállóságát a Játékra történő jelentkezés során (vagy azt követően) Szervezőnek nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség és minden ezzel járó jogi- és anyagi következmény minden esetben a Játékosokat terheli.

A Szervező a nyeremény hibáiért kizárja a felelősségét, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. A Szervező kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Játékban való részvétel során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért.

A Szervező nem vállal felelősséget azért, ha a Játék időtartama alatt a Játék, illetve a Játékot tartalmazó weboldal technikai okokból időszakosan nem érhető el.

9.   Adatkezelés 

A játékban résztvevő felhasználók adatait a Tóth Export Kft. célhoz kötötten, kizárólag szolgáltatásaival, valamint a Játékos jelen nyereményjátékban való részvételével kapcsolatos kommunikációra használja.

Jelen Játékszabályzat elfogadásával a Játékos hozzájárul, hogy nyerés esetén az adategyeztetés során közölt személyes adatait Szervező a nyertesek névsorában közzétegye.

Azáltal, hogy a Játékos részt vesz a nyereményjátékban, hozzájárulását adja ahhoz, hogy amennyiben nyer a Játékban, akkor a nyeremény kézbesítéséhez nélkülözhetetlen személyes adatait (név, e-mail cím, postacím), a Szervező és a Megbízott a nyeremény kézbesítése céljából az Információs Önrendelkezési Jogról és az Információ Szabadságról szóló 2011.évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően kezelje. 

Játékos feltétel nélkül beleegyezik abba, hogy adatait a Szervező (adatkezelő) jelen Játék lebonyolítása során az nyeremények kézbesítése céljából, a játékidőtartama alatt  felhasználja, valamint, hogy azokat az általa megadott adatok feldolgozásával megbízott adatfeldolgozók részére továbbítsa ugyanezen célra. 

Szervező az Adatkezelési tájékoztatójának megfelelően kezeli a Játékosok adatait. Szervező általános adatkezelési tájékoztatója elérhető az alábbi linken: https://www.pecsetviasznyomo.hu/shop_help.php?tab=privacy_policy

 

Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Facebook profil, e-mail cím, keresztnév, a részvétel időpontja.

Az érintettek köre: A Játékban résztvevő valamennyi érintett.

Az adatkezelés célja: A nyereményjáték funkciójának betöltése, a sorsolás lebonyolítása.

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az adatok kezelése a sorsolásig, illetve a nyeremények kézbesítéséig tart.

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A személyes adatokat az adatkezelő marketing munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintett bármikor kérheti a személyes adatainak törlését a következő elérhetőségen:

E-mail: info@pecsetviasznyomo.hu

Az érintettek további jogainak ismertetése a Szervező általános adatkezelési tájékoztatójában olvasható.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése.

Adatvédelemmel kapcsolatos panaszával a Játékos a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (www.naih.hu) vagy az illetékes bírósághoz fordulhat. 

10.      Adattovábbítás a nyeremény postázása érdekében

A továbbított adatok köre a nyeremény postázása érdekében: Vezeték- és keresztnév, cím, telefonszám, e-mail cím.

Az érintettek köre: A nyeremények kiszállítását kérő érintett.

Az adatkezelés célja: A nyeremény postázása.

A társaság által igénybe vett adatfeldolgozó megnevezése:

GLS futérszolgálat / Foxpost Zrt. a kiszállítás teljesítése céljából.

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A postázás/szállítás lebonyolításáig tart.

11.      Vegyes rendelkezések

Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy jelen feltételeket vagy a Játékot kiegészítse vagy módosítsa, kizárólag oly módon, hogy a Játék feltételei a Játékosok számára kedvezőbbek legyenek vagy a Játékszabályzat a hatályos jogszabályoknak megfeleljen.

Valamennyi, jelen Játékszabályzatban nem szabályozott kérdésben a hatályos magyar jogszabályok az irányadók.

Ezt a nyereményjátékot a Facebook semmilyen formában nem támogatja, azzal összefüggésbe nem hozható. This promotion is in no way sponsored, endorsed or administered by or associated with Facebook.

Isaszeg, 2023.10.19.